RD Mikulovice I
RD Mikulovice I

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Historii nemá smysl kopírovat, ale ani popírat. Lze v ní čerpat inspiraci, reinterpretovat současnými výrazovými prostředky ověřené kvality a funkce. V tomto ohledu je stavba koncipována jako současné vyjádření klasického vesnického domu. Ctí tradici lapidární hmoty se sedlovou střechou a její výsledný tvar reaguje na princip organického růstu aditivním přidáváním dalších hmot, který je zejména pro venkovská sídla charakteristický. Rozměrné okenní otvory posunuté do líce stěn zajišťují dostatečné proslunění a "opticky vtahují" exteriér dovnitř. Titanzinková střešní krytina a provedení zaatikových žlabů patří k současnému architektonickému repertoáru.
Kosmetický odklon od důsledně pravoúhlého schématu zjemňuje poměrně značný objem domu, má význam z hlediska proslunění a v neposlední řadě působí v kontextu gotické parcelace jádra obce přirozeně. Má své opodstatnění i v interiérech - zužováním či rozšiřováním prostoru lze například naznačit hostům, které části domu jsou již soukromé, aniž by bylo třeba je pohledově oddělovat - vazba soukromých částí na velkoryse modelovaný hlavní obytný prostor je nenucená, přitom však snadno rozpoznatelná.
Zúžená škála použitých materiálů (dlažba z polské žuly, terasa z prken dřeva bangkirai, stěrková probarvená omítka, titanzinkový předzvětralý plech střechy) odpovídá určitému archetypu venkovské prostoty, přitom podtrhuje samotnou architekturu.
Do plotu z lámaných kamenných kvádrů, který ohraničuje pozemek ze tří stran, je z uliční části vsazeno otevřené stání pro dva automobily, uvnitř pozemku se k němu přimykají dvě hmoty: v zadní části je to sklepní zahradní domek, podél kterého vede schodiště k tenisovému kurtu, v předu pak v rámci jednoho objemu sklad, dvě garážová stání a dílna.

investor: soukromá osoba
plocha: celkem 380 m2

realizace: 2007-2011

lokace: mikulovice u pardubice
autor: zdenek balík

4-Topolsky-Mikulovice-Zdenek-Balik-architekti-pardubice-ZETTE-atelier-projkcni-prace-interiery-zahrady-rodinne-domy-architektura-urbanismus
1-Topolsky-Mikulovice-Zdenek-Balik-architekti-pardubice-ZETTE-atelier-projkcni-prace-interiery-zahrady-rodinne-domy-architektura-urbanismus
10-Topolsky-Mikulovice-Zdenek-Balik-architekti-pardubice-ZETTE-atelier-projkcni-prace-interiery-zahrady-rodinne-domy-architektura-urbanismus
2-Topolsky-Mikulovice-Zdenek-Balik-architekti-pardubice-ZETTE-atelier-projkcni-prace-interiery-zahrady-rodinne-domy-architektura-urbanismus
11-Topolsky-Mikulovice-Zdenek-Balik-architekti-pardubice-ZETTE-atelier-projkcni-prace-interiery-zahrady-rodinne-domy-architektura-urbanismus
8-Topolsky-Mikulovice-Zdenek-Balik-architekti-pardubice-ZETTE-atelier-projkcni-prace-interiery-zahrady-rodinne-domy-architektura-urbanismus
16-Topolsky-Mikulovice-Zdenek-Balik-architekti-pardubice-ZETTE-atelier-projkcni-prace-interiery-zahrady-rodinne-domy-architektura-urbanismus
15-Topolsky-Mikulovice-Zdenek-Balik-architekti-pardubice-ZETTE-atelier-projkcni-prace-interiery-zahrady-rodinne-domy-architektura-urbanismus
14-Topolsky-Mikulovice-Zdenek-Balik-architekti-pardubice-ZETTE-atelier-projkcni-prace-interiery-zahrady-rodinne-domy-architektura-urbanismus
7-Topolsky-Mikulovice-Zdenek-Balik-architekti-pardubice-ZETTE-atelier-projkcni-prace-interiery-zahrady-rodinne-domy-architektura-urbanismus
12-Topolsky-Mikulovice-Zdenek-Balik-architekti-pardubice-ZETTE-atelier-projkcni-prace-interiery-zahrady-rodinne-domy-architektura-urbanismus
5-Topolsky-Mikulovice-Zdenek-Balik-architekti-pardubice-ZETTE-atelier-projkcni-prace-interiery-zahrady-rodinne-domy-architektura-urbanismus
13-Topolsky-Mikulovice-Zdenek-Balik-architekti-pardubice-ZETTE-atelier-projkcni-prace-interiery-zahrady-rodinne-domy-architektura-urbanismus
vsechny
zdenek balík zette atelier pardubice r
zdenek balik zette atelier pardubice
1-dum-a-zahrada-Zdenek-Balik-architekti-pardubice-ZETTE-atelier-rodinne-domy-rekonstrukce-interiery-navrhy-projekcniprace-urbanismus-architektura-zahrady
2-dum-a-zahrada-Zdenek-Balik-architekti-pardubice-ZETTE-atelier-rodinne-domy-rekonstrukce-interiery-navrhy-projekcniprace-urbanismus-architektura-zahrady
3-dum-a-zahrada-Zdenek-Balik-architekti-pardubice-ZETTE-atelier-rodinne-domy-rekonstrukce-interiery-navrhy-projekcniprace-urbanismus-architektura-zahrady
9-Topolsky-Mikulovice-Zdenek-Balik-architekti-pardubice-ZETTE-atelier-projkcni-prace-interiery-zahrady-rodinne-domy-architektura-urbanismus
1-zdenek-balik-zette-atelier-pardubice
2-zdenek-balik-zette-atelier-pardubice